Použitie plastových plomb

Použitie

Použitie plastových plomb je veľmi jednoduché a rýchle. Nie je potrebné používať žiadne náradie, plombu možno vždy jednoducho uzavrieť ručne. V našej ponuke je množstvo rôznych typov, dĺžok a farieb plomb, ktoré je možné použiť v rôznych oblastiach. Aby plomba plnila svoj účel, je vždy potrebné zvoliť najvhodnejší typ a veľkosť. Neváhajte preto kontaktovať našich špecialistov, ktorí Vám radi pomôžu s výberom tej správnej plomby pre Vaše potreby.

 
 
 

Železničná doprava  

Zabezpečenie nákladu pred neoprávnenou manipuláciou.  
Zabezpečenie železničných nákladných vozňov pred neoprávneným otvorením.  
Zaistenie uzáverov u cisternových vagónov.  
Zabezpečenie prepravných kontajnerov a boxov.

Cestná doprava  

Zabezpečenie nákladu pred neoprávnenou manipuláciou.  
Zabezpečenie nákladového priestoru vozidiel pred neoprávneným otvorením.  
Zaistenie uzáverov cisterny pred neoprávneným otvorením.  
Zabezpečenie prepravných kontajnerov a boxov.

Bankovníctvo

Zabezpečenie peňažných boxov a schránok.
Zabezpečenie cash vriec.
Zabezpečenie schránok do bankomatov.

Ostatné

Letecká doprava
Zabezpečenie duty-free.
Zabezpečenie pre catering.
Zabezpečenie prepravných boxov.
Zabezpečenie nákladu pred neoprávnenou manipuláciou.
Zabezpečenie batožiny

Distribúcia vody a plynu
Zabezpečenie vodomerov
Zabezpečenie plynomerov